Currently set to Index
Currently set to Follow

תנאי שימוש באתר והסכם הצטרפות קורס שיווק באינטרנט מכללת טודואיט

הסכם תנאי שימוש/חוזה/גילוי נאות 

דף זה מציג את החוזה בעבור הקורסים שניתן לרכוש במכללת טודואייט

קורס ליד קאש

קורס ליד קאש פרימיום 

קורס שיווק דיגיטלי מקיף

קורס שיווק דיגיטלי מקיף פלוס קורס בניית אתרים פלוס מערכת לבניית אתרים וזיכיון על אחסוני אתרים

קורס בניית אתרים פלוס מערכת לבניית אתרים ואחסוני אתרים

כל פרט בחוזה מותאם לסוג הקורס שרכשת

לא ניתן להיכנס לאף אחד מהקורסים ללא חתימה מוקדמת על החוזה
בעלי הקורס: חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ 513271346

מבוא
⦁ המערכת אותה אתה רוכש הינו מערכת  בתחום: השיווק באינטרנט. בקורס תלמד להשתמש
בכלים פרקטיים לשיווק באינטרנט שיעזרו לך להקים עסק אינטרנטי. בקורס תלמד נושאים בהתאם לקורס אותו רכשת {לבדוק לפי הסילבוס מה רכשת}למשל:
שיווק בפייסבוק, שיווק בגוגל, שיווק שותפים, שיווק ביוטיוב, בניית מוצר דיגיטלי, בניית אתרים ועוד (להלן: "הקורס").
הסבר על תכני הקורס נמצא בדפי הפרסום והסרטונים בדף הפרסום בו קונה הקורס השאיר פרטיו כמתעניין לפני רכישתו,

⦁ האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
⦁ בעלי הזכויות בקורס ומפעיליו הם צחי רוזנטל ורועי שרגו (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) (להלן: "בעלי הקורס").
⦁ הנך מצהיר בזאת כי אתה כשיר לחתום על הסכם זה; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)
הנך מצהיר שהינך שפוי ואין לך בעיה נפשית או מחלת נפש כלשהי,
אם הנך קטין או אינך רשאי לחתום על הסכם זה מכל סיבה שהיא ללא אישור אפוטרופוס,
הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך
בדבר הוראות הסכם זה, לקבל את אישורם להצטרף לקורס ואף את חתימתם על הסכם זה.
⦁ החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן וזאת ללא כל התראה.

רישיון שימוש
⦁ המערכת אותה אתה רוכש הינו מערכת לבניית אתרים פלוס קורס אישי. עם חתימתך על הסכם זה ותשלום מלוא עלות הקורס (כאמור להלן),
יכנס רישיון השימוש שלך לתוקף ותקבל שם משתמש וסיסמא לאתר חברים סגור בו נמצאים כל חומרי הקורס. וגישה למערכת אתרים
⦁ הקורס והרישיון הניתן לך כוללים את הדברים הבאים:

. גישה למערכת בניית אתרים
⦁ גישה לאתר חברים סגור אשר מכיל את כל שיעורי הווידאו.
⦁ עדכונים וטיפים חדשים מעת לעת.
⦁ בונוס: תמיכה אישית על ידי מנטור בוואטספ למשך שנתיים..
התמיכה בוואטספ היא בימי חול – א' עד ה' מ 10:00 עד 20:00 .
התמיכה בוואטסאפ היא רק לשאלות טכניות לגבי שימוש בפעולות שיווק הנלמדות בקורס.ובמערכת בניית האתרים
התמיכה היא לשנתיים מיום ההצטרפות, כל שנה נוספת של תמיכה תהיה כרוכה בתשלום של 500 ש"ח לשנה.
שאלות ובקשות בכל נושא שאינו תמיכה יש לשלוח ב"צור קשר" באתר לשירות לקוחות (דרך האימייל).
⦁ יובהר כי שיעורי הווידאו באתר הקורס הינם מפורטים מאוד ועליך ללמוד ולעבוד בהתאם לשיעורי הווידאו וההנחיות בהם לפני פנייתך לתמיכה.
⦁ התמיכה נועדה למקרים בהם נתקעת בבעיות מתקדמות ואין מדובר בליווי צעד אחר צעד.
⦁ במידה וניתן קורס בונוס במתנה מעבר לקורס הנרכש, קורס הבונוס יהיה ללא תמיכה.
⦁ בונוס: תלמיד אשר יסיים את כל תכני הקורס יקבל תעודת סיום קורס שיווק באינטרנט

⦁ רישיון השימוש המוענק לך במסגרת הסכם זה, הינו רישיון לשימוש אישי, פרטי ובלתי מסחרי לפיכך הינך מתחייב:
לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים ולא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא,
את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

עלות המערכת לבניית אתרים והקורס
⦁ בתמורה לקבלת רישיון השימוש בתכני הקורס והשירותים המפורטים בהסכם זה התשלום כולל מע"מ (להלן: "עלות הקורס").
⦁ תשלום בקרדיט בתשלומים עשוי לשאת ריבית, בהתאם לחברת האשראי (בד"כ 35 שח על כל תשלום).
⦁ עלות הקורס תשולם עם חתימת הסכם זה, יובהר כי גישה לשירותים ולתכני הקורס תתאפשר רק לאחר תשלום עלות הקורס וחתימה על הסכם זה.
⦁ בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות למכור קורס חלקי במחיר מוזל.

התחייבות מיוחדת לכל מי שרכש את אחד הקורסים שלנו של {4500ש"ח} {6500ש"ח) {4000ש"ח} {3600ש"ח}

אנו מתחייבים בזאת להחזר כספי מלא במידה והתלמיד במשך שנה לא הצליח לייצר תוצאות למרות שפעל על פי כל השיטות, ההדרכות וההנחיות באתר הקורס.

קניין רוחני
⦁ בעלי המערכת לבניית אתרים והקורס הינם בעלי כל הזכויות בקורס ובחומריו, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלולים כל התכנים (לרבות סרטי וידאו, מצגות וכו')
המופיעים בקורס, עיצובם הגראפי, מרכיביהם הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בהם, הפרסומים, סימני המסחר,
זכויות היוצרים, סודות מסחריים, וכל חומר אחר הכלול בקורס (להלן: "רכיבי הקורס").

תוכן משתמשים
⦁ ככל שתינתן אפשרות להגיב ו/או לכתוב באתר החברים ו/או בפורומים שונים של חברי הקורס (פייסבוק, ווטסאפ וכו') (להלן:"הפורומים"),
בין אם תגובה לבעלי הקורס, נציגיו ו/או מי מטעמם ובין למשתמשים האחרים של האתר, תעשה כן בשפה הולמת ואדיבה.
לבעלי הקורס שמורה הזכות וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי למחוק תכנים פוגעניים ואף לחסום את המשתמשים
האחראים להם וזאת ללא כל פיצוי ו/או החזר כספי למשתמש.
⦁ בעלי הקורס אינם אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן
, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.
⦁ אתה מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר הקורס ו/או לפורומים השונים ובמלוא
ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לבעלי הקורס בשל כך.
התחייבות בעלי הקורס
⦁ בעלי הקורס מתחייבים כי הפרקטיקות והידע הנלמדים בקורס הינם מוכחים, לגיטימיים ובדוקים.
 
⦁ אתה מצהיר ויודע כי בעלי הקורס אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות ו/או להכנסות אותן תשיג בפועל
כיוון שזה תלוי אם תפעל בצורה מושקעת, רצינית, ברמת ביצועים והתמדה שלך לאורך זמן. כמו בכל עסק,
בהתחלתו ובטח בחודש הראשון, הרווחים לרוב אינם משמעותיים אלא גדלים עם הזמן.
אם תצליח לייצר הכנסות או מה גובה ההכנסה שתצליח לייצר, תלויה בפעילות שלך בלבד ובאחריותך בלבד.
האחריות של המכללה היא לספק את כל ההדרכות שבאפשרותך ללמוד וליישם.

ידע נדרש ועלויות נוספות
⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שעל מנת לפעול בתחום השיווק באינטרנט ועל מנת ליישם את הטכניקות והפרקטיקות הנלמדות בקורס,
יש צורך בהבנה וידע בגלישה באינטרנט, בשימוש בדפדפנים, שימוש בדוא"ל, ניסיון שימוש בסיסי בפייסבוק, גישה למחשב ושיש לך את ההבנה הנדרשת הזו.
(ניתן לבצע לא מעט מהפעולות גם דרך הסמארטפון).
⦁ עוד ידוע לך כי חלק משיטות השיווק הנלמדות בקורס מצריכות השקעה כספית כמו פרסום ממומן וחלק מתוכנות הפרסום.
(יש גם טכניקות פרסום בקורס אשר אינן דורשות השקעה כספית, כך שאינך חייב להשתמש בשיטות המצריכות השקעה כספית).

⦁ כיוון שחלק מהחבילה אתה מקבל קורס שעוסק בשיווק באינטרנט וישנן מגבלות חוקיות על שיווק, כגון חוקי דיני אינטרנט, חוק הספאם הישראלי, חוק הנגשת תוכן אתרים,
אתה מצהיר כי באחריותך הבלעדית ללמוד את מגבלות, דרישות ותנאי החוק טרם תתחיל בשיווק באינטרנט כמו גם את תנאי השימוש
של הכלים השיווקיים בהם תשתמש והאתרים בהם תפעל וכי לא תהיינה לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מבעלי הקורס בעניינים אלו.
למשל שים לב שפעולות פרסום בפלטפורמה כמו פייסבוק עלולות לגרום להשעיה זמנית של שימוש בפעולות מסוימות  או חסימת חשבון
פרופיל פייסבוק על ידי פייסבוק במידה ואופן השימוש או הפרסום בו מוגזם בעיני פייסבוק, במידה וזה קורה ניתן כמובן לפתוח חשבון חדש.
האלגוריתם של פייסבוק הוא סודי ולכן יש לפעול בצורה מחושבת בעת פרסום אורגני בפייסבוק, כנ'ל לגבי אינסטגרם ושאר הפלטפורמות.

⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שהאינטרנט הוא תחום דינמי המשתנה ומתפתח כל הזמן, לכן לא תהיה לך כל תלונה על כך שטכניקות שיווק, אתרים באינטרנט, תוכנות וכו' עלולים להשתנות מבחינת אופן הפעלתם, שינויים בממשק כמו כפתורים וכו'. בנוסף פעולות שעובדות באתרים או תוכנות אלו יכולים להפסיק לעבוד, או אופן פעולתם יכול להשתנות. במידה ותוכנה מפסיקה לעבוד, ניתן לפנות אל התמיכה של המפתחים שלה ולבקש פיתרון, או לחילופין למצוא אפשרות לעבוד עם תוכנה מקבילה.
מאותה סיבה במידה וסרטון הדרכה באתר הקורס מציג דבר אשר אינו אקטואלי, כמו ממשק שהשתנה וכדומה, אין להלין על כך, יש לעדכן את בעלי המכללה בצור קשר באתר הקורס על מנת שיוכלו לסדר זאת ולצפות לזמן סביר לעדכון הסרטון.

⦁ באתר הקורס שעוסק בשיטת שיווק השותפים ישנן המלצות על גופים ואתרים המספקים אפשרות לשווק דרכם מוצרים שונים ולהרוויח מכך כסף,
הנך מצהיר כי ידוע וברור לך שמדובר בהפנייה בלבד ואין בעלי הקורס שום אחריות על טיב השירותים הללו, על בעלי המוצרים, הנחיות שהם מספקים ואיכות המוצרים.
שיתוף הפעולה כמשווק של מוצר כלשהו היא בין התלמיד המשווק לבין מתווכי שירותי השיווק בעל העסק המשווק או בעלי המוצר המשווק בלבד.

ביטולים
⦁ תנאי ביטול העסקה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
⦁ הקורס ותכניו, הינם שירותים דיגיטליים הניתנים לשכפול ולהעתקה ע"פ סעיף 6(8) לתקנות ביטול עסקה.
למען הסר ספק, ברגע שתלמיד אשר רכש את הקורס מקבל גישה לאתר הקורס, לא יוכל לקבל החזר כספי משום סוג שהוא.
מדובר בתכנים רבים מאוד המתפרשים על מאות שיעורים וכוללים מידע רגיש אשר בעלי הקורס עובדים עליו שנים ואינם יכולים לחשוף אותו ללא תשלום עליו.

⦁ תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, אינם חלים על מי שאינו "צרכן" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן ("צרכן – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק
במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי") ובהתאם אין מחויב לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאינו צרכן כאמור.
חברת טו דו איט מספקת קורס הקמת עסק בתחום השיווק באינטרנט עבור לקוחות עסקיים על כן הלקוח מצהיר בזאת כי הינו לקוח עסקי.

מחירי הקורסים שלנו

ליד קאש 3600 ש"ח

ליד קאש פרימיום  4000ש"ח

שיווק דיגיטלי מקיף 4500 ש"ח

שיווק דיגיטלי מקיף פלוס בניית אתרים 6500 ש"ח

התחייבות מיוחדת לכל מי שרכש את אחד הקורסים שלנו שמוצגים מעל שורה זאת בלבד  של {4500ש"ח} {6500ש"ח) {4000ש"ח} {3600ש"ח}

[ אנו מתחייבים בזאת להחזר כספי מלא במידה והתלמיד במשך שנה לא הצליח לייצר תוצאות למרות שפעל על פי כל השיטות, ההדרכות וההנחיות באתר הקורס ופעל מידי יום לאורך שנה.

⦁ על מנת לקבל החזר, על התלמיד לאחר שנה להראות שפעל לפי כל השיטות וההדרכות בקורס.
⦁ ביטול רכישה ע"י בעלי הקורס – בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות לבטל את רכישתך, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
⦁ אם לא נקלטו במערכת פרטי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.
⦁ בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להסכם זה.
⦁ במקרה וביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
⦁ במקרה ומסרת בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

⦁ אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי הקורס ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של הקורס ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
⦁ אם לפי דעת בעלי הקורס, בכוונתך לשוב להעביר או למכור את הפריטים שנרכשו על ידך לצד ג'. בהקשר זה הינך מאשר ומתחייב כי לא תמכור את הפריטים שרכשת לצד ג' כלשהו.
⦁ בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בעלי הקורס לבצע ניהול תקין של אתר הקורס, לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

תנאי שימוש בשיווק מוצרים באתר To Do IT

קבלת הודעות ופרסומים:

בעת הרשמתך (השארת פרטי התקשרותך בטופס באתרינו) אתה מביע את הסכמתך להירשם לרשימת התפוצה של האתר,
לקבל מאיתנו (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) פרסומים, מידע ועדכונים בנושא הצלחה כלכלית ובחיים,
למחשבך, כתובת האימייל או הפלאפון שלך, שירות זה הוא חינם, אותו תוכל לבקש להפסיק בכל עת.
בכל אימייל שתקבל מאיתנו יהיה קישור הסרה אוטומטי בתחתית האימייל, אם תרצה להפסיק לקבל הודעות לאימייל,
באפשרותך ללחוץ על קישור ההסרה וזה ותבוצע הסרה מרשימת התפוצה. ניתן גם להשיב למייל ולבקש הסרה.
כנ'ל לגבי הודעת SMS שהתקבלה אל מספר הטלפון שלך, ניתן להשיב "הסר" ותוסר אוטומטית.
במידה ותבחר לא ללחוץ על קישור ההסרה במייל אלא פשוט לשלוח מייל ב"השב" או בצור קשר באתר
ולבקש שנסיר אותך מרשימת התפוצה, נא להמתין זמן סביר (עד 7 ימי עסקים) כדי שנוכל להסיר אותך ידנית מהרשימה.
החברה לא תהיה אחראית על תקלה בעת הסרה, לדוגמא כאשר משיבים הודעה חזרה ומבקשים הסרה,
לעיתים יכולה להיות בעיה טכנית שהמייל לא יגיע ליעדו, או ההודעה תגיע בסימני שאלה או ג'יבריש.
לכן אם ברצונך בוודאות להסיר את עצמך יש ללחוץ על קישור הסרה + להשיב בהודעה חזרה את המילה "הסר",
וגם למלא טופס בצור קשר באתרינו ובו לבקש להסיר ואת האימייל או מספר הטלפון אותו ברצונך להסיר מקבלת פרסומים.

שים לב שביטול הרשמה מרשימת התפוצה אומר שלא תוכל לקבל יותר מידע, טיפים ועדכונים
על שיטות חדשות להרוויח כסף באינטרנט. אם לא ביקשת הסרה באמצעות שליחת מייל חוזר
או לחיצה על קישור ההסרה, נהיה רשאים להמשיך לשלוח לך הודעות כל עוד לא ביקשת לבטל.
במידה ובחרת לשלוח מייל חזרה ולבקש להסיר אותך באופן ידני מהרשימה, נא לכתוב בתוך המייל
את האימייל המדויק שאותו אתה רוצה שנסיר, זה כדי לוודא שהמייל המדויק שאתה רוצה להסיר מרשימת התפוצה, אכן יוסר.
על מנת שלא יקרו מקרים כמו למשל בהם אתה משתמש בשני מיילים, שאחד רשום ברשימה ומוגדר בו
FORWARD להעברה למייל אחר ואז כשאתה מבקש הסרה ממייל אחר, אתה מבקש הסרה ממייל האחר במקום מהמייל הראשון.
מקרים כאלה ואחרים העלולים לגרום לטעויות בהסרה. בקשתך להסרה באופן ידני הינה אחריותך בלספק כתובת המייל המדויקת להסרה.
היות והנך מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים),
תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת.
לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר וללא חובה להוסיף קישור הסרה,
עם זאת באפשרותך תמיד לבקש הסרה ותוסר. פרטי ההתקשרות שלך עלולים לעבור לצד אחר רק במידה ונתמזג עם גוף עסקי נוסף בעסק.
כל יצירת קשר בין משתמש באתר לשירות לקוחות ובעלים עלול להיות מתועד ומוקלט לצורך בירורים במידה של אי הבנות.
התראות הן הודעות אשר מוצגות על מסך המחשב שלך או התראות בפלאפון שלך. אם קיבלת הודעת SMS וברצונך להסיר את עצמך,
השב "הסר" בתור הודעת SMS חזרה. במידה ולא ביקשת להסיר את עצמך החברה רשאית להמשיך לשלוח לך מסרים.

אבטחת מידע: אנו מיישמים באתרינו מערכות ונהלים לאבטחת מידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.
לכן, איננו יכולים להתחייב ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
אבטחת כניסה ממכשירים שונים לפי איי פי:  למערכת יש אבטחה שאם המשתמש מתחבר לאתר הקורס הרבה פעמים
כמו למשל מעל 10 פעמים בחודש מ10 כתובות איי פי שונות, המערכת תחסום גישה לאתר הקורס ועל המשתמש להפנים
שזה לטובת המערכת על מנת שלא יוכלו להעביר את המשתמש והססמא לאנשים אחרים שלא רכשו את הקורס
ולכן לא להלין על כך. לאחר שנחסם יכול לפנות בקבוצת התלמידים בפייסבוק או לשלוח הודעה בצור קשר באתר 2000dollar.com
ולבקש לשחרר לו את המשתמש, בעלי המערכת יבדקו האם הוא אכן לא העביר את המשתמש והססמא שלו לאחרים ויפתחו לו
גישה מחדש לאתר הקורס.

במידה ורכשת קורס שמכיל גישה ורישיון שימוש במערכת בניית אתרים:

1. אתה מקבל קופון רישיון על המערכת בניית האתרים אשר אנו רוכשים עבורך.

2. מחיר הזיכיון, אחסון ותחזוק המערכת הוא חד פעמי.
כל אדם הרוכש זיכיון חבילת אחסון פרימיום בניית אתרים, ישלם 1000 ש"ח + מע"מ כל שנה לבעלי הקורס ללא קשר לגודל החבילה שהוא רכש השנה הראשונה בחינם
בהוראת קבע על כרטיס האשראי שלו, החל מהשנה הבאה. במידה ורכש רק בניית אתר אחד, ישלם 300 ש"ח בשנה.{או לפי המחיר שנסגר במעמד הרכישה}
החיוב יגובה כל שנה. את הוראת הקבע ניתן לבטל עד 10 ימים לפני תאריך סוף השנה, באמצעות פנייה בצור קשר באתר הקורס.
סכום ה1000 ש"ח + מעמ יחויבו באותו חודש בו ביצע את רכישת הזיכיון שנה מאוחר יותר.
במידה והלקוח יחליט לבטל את התשלום השנתי עבור הזיכיון, החשבון והאתרים שבנה יימחקו.
מחירי החבילות אחסון פרימיום יכולים להשתנות מעת לעת יש להתעדכן אם השירות לקוחות של החברה התשלום השנתי תמיד ישאר אלף ש"ח לכל חבילה

3. שינוי מחיר הקורס, אחסון וזיכיון חבילות בניית אתרים במערכת: המחיר עלול להשתנות בעתיד,
בהתאם להוצאות וצרכי החברה. עם זאת החברה מתחייבת לספק תמיד מחיר הוגן
ובנוסף לא לשנות את המחירים בצורה לא הוגנת ב3 השנים מרגע רכישת זיכיון במערכת.

4. הינך זכיין הרשאי ליצור אתרים ולהשתמש בהם ואף למכור אתרים ולהרוויח 100% עמלה ממכירתם, אך אסור לך למכור זכיינויות.
אינך מורשה לעקוף אותנו ולמכור "זכיינויות" של אתרים ללקוח בתור זכיין במקום בתור משתמש.
במידה ויתגלה כי מכרת זכיינויות או את הזיכיון שלך, מייד יימחק המשתמש שלך במערכת האתרים, באתר הקורס ובקבוצת התמיכה.

5. מערכת בניית האתרים היא מערכת סגורה, וכמו כל מערכת סגורה לבניית אתרים,
המשתמש יכול לבנות בה אתרים ולבצע בהם שינויים ותוספות
בהתאם ליכולות המערכת בלבד. הינך מצהיר שאתה מבין זאת ואין לך מה להלין על כך.

6. בכל תקלה שהיא במערכת בניית אתרים, האחריות הבלעדית על התיקון
היא על ידי חברת הפיתוח של המערכת. בעלי הזכויות באתר המערכת והקורס (מכללת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ)
הינה בעלת זכויות להפצת המערכת בלבד ולכן אחריות הפיתוח של המערכת היא של חברת הפיתוח.
במידה וישנה תקלה\באג במערכת האתרים, מכללת טודואיט, אינה אחראית על תיקונו או על אורך זמן הטיפול בתקלה אלא חברת הפיתוח.

7. מערכת בניית האתרים – משתדרגת ומשתפרת בגירסאות שלה על ידי חברת הפיתוח
פעם בחצי שנה בערך. אנו טודואיט נעדכן את סרטוני ההדרכה בהתאם במידה ויש שינוי ניכר בשדרוג גרסא.
עם זאת אנו לא יכולים להתחייב שבכל רגע נתון סרטוני ההדרכה יהיו מתואמים לגרסא כיוון שזה לוקח
זמן עבודה רב לשנות את כל סרטוני ההדרכה בהתאם לגרסת המערכת. במידה ומשהו בממשק המערכת
לא מובן לאחר עדכון גרסא, ניתן תמיד לשאול בקבוצת התמיכה ונשמח לענות ולעזור.

8. התמיכה בקבוצת התלמידים בנושא של שימוש במערכת בניית האתרים,
הוא רק עבור עריכה של התבניות המותאמות במערכת.
לכן כל תלמיד צריך לבחור את אחת מתבניות האתרים לערוך אותה ולהשתמש בה.
במידה ותלמיד מוסיף אלמנטים נוספים, קודי תיכנות, וחלקים מורכבים אחרים
שאינם רק עריכה של התוכן הקיים (טקסטים, תמונות, קישורים), התמיכה תהיה מוגבלת והאחריות על המשתמש.
התמיכה היא לשנתיים כל שנה נוספת בעלות 500 ש"ח

9. תנאי השימוש המלאים במערכת בניית האתרים נמצאת בכתובת אתר מערכת בניית האתרים
והינך מצהיר שקראת את התנאים.

שונות
⦁ אתה מודע לכך שבעלי המערכת לבניית אתרים  והקורס השקיעו שעות רבות, משאבים רבים וכסף רב ביצירת חומרי הקורס והפקתם ולפיכך אתה מתחייב לא להשתמש
בטכניקות השיווק הנלמדות בקורס על מנת לשווק מתחרים ו/או קורסים דומים וזאת במשך שנתיים מיום חתימת הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מבעלי הקורס.
⦁ לבעלי הקורס תעמוד הזכות למחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי הסכם זה לכל צד שלישי באשר הוא.
⦁ הסכם זה כפוף לדין הישראלי, בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חילוקי דעות בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם הסכם זה,
ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בית משפט בתל אביב או בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב.